۷ آبان ۱۳۹۳ 2

اینشتین نخستین کسی که رویای “انرژی تاریک” را در سر داشت!

بیگ بنگ: برای نوابغ حتی اشتباهات هم موفقیت هایی در لباس مبدل هستند. یک گفتگو که بین آلبرت اینشتین۱و اروین شرودینگر۲صورت گرفته نشان می دهد که هر دو حدود ۸۰ سال پیش از آنکه زمانش فرا برسد، به ایده انرژی تاریک۳ اندیشیده بودند؛ آن هم زمانی‌که مشغول سر و کله زدن با چیزی بودند که گمان…

۱۲ اسفند ۱۳۹۱ 0

ناگفته‌های تازه از پروژه منهتن ( قسمت دوم)

نگاهی دیگر به تاریخ شکل‌گیری پروژه منهتن نقش آلبرت انیشتین در برنامه اتمی آمریکا – قسمت اول آلبرت انیشتین برای فرو نشاندن غم و اندوه خود از فقدان همسرش لیزا و شاید از روی عادت، از سال ۱۹۳۶ تلاش‌های خود را برای یافتن راهی از میان پیچ و خم‌های نسبیت و مکانیک کوانتومی در جهت…