7 آذر 1398 0

بندپایان 480 میلیون سال پیش نوعی رفتار جمعی داشتند!

بیگ بنگ: بتازگی محققان به بررسی بندپایان خرچنگی فسیل شده امپکس مراکش، که 480 میلیون سال پیش می‌زیستند، پرداختند و دریافتند احتمالاً این بندپایان خرچنگی در محل‌هایی دفن شده‌اند که همۀ آنها در یک جهت قرار گرفته‌اند. این دانشمندان نتیجه گرفتند حرکت دست‌جعی این امپکس‌ها ممكن است نوعی رفتار جمعی بوده باشد که در پاسخ…