25 خرداد 1396 2

کشف شواهدی بر وجود آهنرباهای دو بُعدی

بیگ بنگ: از زمان کشف گرافن در سال 2004 میلادی، با ازدیاد مواد دو بعدی جدید و عجیب و غریب مواجه بوده ایم. دانشمندان در تمامی این مواد به بررسی یک ویژگی بسیار با ارزش به نام خاصیت آهنربایی پرداخته اند که اهمیتی حیاتی برای ذخیره سازی داده ها، دستگاه های پزشکی و ژنراتورهای برق…