5 تیر 1398 0

ابرهای شب تاب، بازتاب‌ها و شبح‌ها

بیگ بنگ: گاهی اوقات بر روی زمین شب است، اما در هوا روز! وقتی زمین به دور خود می چرخد تا خورشید را احاطه کند، غروب خورشید از روی زمین بالا می آید. بنابراین، در لحظۀ غروب ِ خورشید بر روی زمین، نور آن هنوز بر روی ابرهای فوقانی می تابد.

2 تیر 1396 0

پیوستگی انقلاب تابستانی بر فراز بوداپست

بیگ بنگ: قبل از طلوعِ خورشیدِ انقلاب در روز ۲۱ ژوئن، سیاره درخشان ناهید و هلال ماه قدیمی بر فراز بوداپست، مجارستان به هم پیوستند. در پیش زمینۀ این چشم انداز رودخانه دانوب از بودا تا پِست و به سمت گنبد و نوک ساختمانِ مجلس مجارستان مشاهده می شود. ابرهای کم ارتفاع همانند شبحی در…