17 آذر 1399 0

ابرهای ماماتوس بر فراز کوه راشمور

بیگ بنگ: چه چیزی در زیر آن ابرهای عجیب وجود دارد؟ اگر خوب نگاه کنید، ممکن است سر چهار رئیس جمهور سابق آمریکا را که در کوه راشمور معروف در داکوتای جنوبی آمریکا حک شده‌اند تشخیص دهید. ابرهای غیرمعمول “ماماتوس” که از بالای سرمان عبور می‌کنند در این تصویر برجسته دیده می‌شوند.