27 فروردین 1399 1

تاثیر رویدادهای 20 هزار سال پیش بر تنوع گونه‌های جانوری

بیگ بنگ: محققان نشانه‌هایی از گذشته‌های دور را در الگوهای تنوع زیستی امروز کشف کرده‌اند. در اولین مطالعه‌ای که در این زمینه انجام شده، محققان کشف کردند که رویدادهای 20 هزار سال پیش یا قدیمی‌تر هنوز بر تنوع و توزیع گونه‌های پستانداران در سراسر دنیا تأثیر می‌گذارند.