11 فروردین 1394 0

ارسال میکرو کاوشگر به مشتری تا سال 2030

بیگ بنگ: دانشمندان علوم سیاره‌ای قصد دارند تا سال 2030 مجموعه‌ای از کاوشگرهای کوچک که روی هر کدام حسگری متفاوتی نصب شده را به درون ابرهای مشتری پرتاب کنند و قبل از اینکه درون اتمسفر این سیاره ی گازی غول‌آسا بسوزند، اطلاعات را جمع‌آوری کنند.