1 مرداد 1392 0

حرف‌شنویِ رگ‌های خونی از نانوذره‌ها

گروهی از پژوهش‌گران توانسته‌اند با نانوذره‌های طلای پوشانده‌شده از سه نوع پپتید ( 1 ) بر رگ‌سازی تاثیر بگذارند. از آن جا که رگ‌سازی عاملی مهم در درمان بسیاری از بیماری‌هاست، و جلوگیری از آن گامی مهم در درمان تومورهای سرطانی‌ست، این آزمایش‌ها می‌توانند گامی بزرگ در بهداشت و درمان باشند. می‌توان نانوذره‌های پپتید (…