۲ مهر ۱۳۹۴ 1

فوتون‌ها، الکترون‌ها و اتم‌ها – قسمت سوم

اثر فوتوالکتریک – قسمت دوم نظریه‌ی کوانتومی اینشتین درباره‌ی اثر هنگام توضیح اثر فوتوالکتریک، چند ویژگی وجود دارند که نمی‌توان آنها را بر حسب نظریه‌ی کلاسیک و نظریه‌ی موجی نور توضیح داد. در قسمت بعد این ویژگی‌ها معرفی شده و به بررسی نظریه‌ی کوانتومی اینشتین درباره‌ی اثر فوتوالکتریک خواهیم پرداخت. بر طبق نظریه‌ی موجی نور…

۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 6

فوتون‌ها، الکترون‌ها و اتم‌ها – قسمت دوم

اثر فوتوالکتریک – قسمت اول ظاهراً فهم اثر فوتوالکتریک ساده است. نور به عنوان یک موج الکترومغناطیس که به سطح خارجی صفحه‌ی فلزی می‌تابد، بر الکترون‌های اضافی اثر کرده و آنها را به نوسان درمی‌آورد و دامنه‌ی نوسان بر اثر تابش مداوم پرتو تابشی رفته رفته زیادتر شده، لذا انرژی الکترون‌ها از حد لازم برای…

۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 14

فوتون، موج یا ذره؟!

بیگ بنگ: می‌دانیم که نور ماهیت موجی دارد. اما رفتارهای دیگری از نور نیز مشاهده شده‌اند که بر پایه‌ی آنها، نور به صورت سِیلی از ذرات منتشر می‌شود. مثلاً اگر در عکس‌برداری از نقش تداخل، به مدت چشمگیری از یک پرتو بسیار ضعیف تک‌فام، و یک تقویت‌کننده‌ی الکترونیکی، استفاده شود، در آغاز کار، نقش به…

۲۲ مرداد ۱۳۹۲ 0

مشهورترین پارادوکس‌های تاریخ – قسمت دهم

پارادوکس‌های کوانتومی اینشتین معمای فوتوالکتریک را از طریق به کارگیری فرضیه‌ی کوانتومی نور حل کرد. بر خلاف آنچه اکثر فیزیک‌دانان چند صد سال قبل از آن پنداشته بودند، اینشتین این را مسلم فرض کرد که نور موجی هموار و پیوسته نیست،  بلکه از ذراتی مجزا و ناگسسته‌ تشکیل شده که امروزه آنها را فوتون می‌نامیم….

۱ مرداد ۱۳۹۲ 0

مشهورترین پارادوکس‌های تاریخ – قسمت نهم

پارادوکس‌های کوانتومی – الگوی تداخل داستان نظریه‌ی کوانتومی هم مانند نسبیت به آزمایش یانگ در ۱۸۰۱ باز می‌گردد که به نظر می‌آمد به بحث و مناقشه درباره‌ی این مسأله که نور موج است یا ذره، خاتمه داده است. یانگ نشان داد که وقتی باریکه‌ی نور از میان صفحه‌ای با دو شکاف عبور کند، به طور…

۱۷ تیر ۱۳۹۲ 4

مشهورترین پارادوکس‌های تاریخ – قسمت هشتم

پارادوکس‌های کوانتومی –  مقدمه نسبیت نظریه‌ای است که به کار اطلاعات می‌پردازد. معادلات اینشتین حد سرعت برای انتقال اطلاعات از میان فضا را دیکته می‌کنند:  سرعت نور. این معادلات همچنین توضیح می‌دهند که چرا ناظرین آنگاه که سوال یکسانی را مطرح می‌کنند، ظاهراً پاسخ‌های متناقصی به دست می‌آورند. نسبیت روش نگرش دانشمندان به عالم در…

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ 1

کوانتای انرژی اینشتین (فوتون‌ها) – قسمت دوم

اینشتین با توجه به کاربردهای ویژه‌ای که در اصل موضوع کوانتوم یافت به تعبیر ذرات نور رسید و مهم‌تر از آن در یکی از مقاله‌های ۱۹۰۵ نشان داد که نتایج تجربی، گواهی برانگیزاننده‌ای در مورد وجود ذرات نور ارائه می‌کند که تناقض اساسی با آزمایش‌های قبلی بر مبنای نظریه‌ی به ظاهر غیر قابل رد موجی…

۲۹ اسفند ۱۳۹۱ 1

اصل طرد پاولی

قاعده پائولی و یا قاعده غیر امکان و یا اصل طرد پائولی ( Pauli exclusion principle)نامیده شده به اسم کشف‌کننده‌اش، ولفگانگ پاولی، قاعده‌ای بسیار مهم و اساسی در مکانیک کوانتومی می‌باشد، که بر طبق آن دو و یا تعداد بیشتری فرمیون همسان (به عنوان مثال دو الکترون) در یک سیستم کوانتومی، نمی‌توانند هم‌زمان در تمام…