17 مرداد 1394 7

پرندگان چطور صاحب منقار شدند؟

بیگ بنگ: دانشمندان می‌گویند 65 میلیون سال قبل سیارکی با زمین برخورد کرد و بر اثر آن بسیاری از گونه‌های جانوری از جمله تقریبا تمام دایناسورها منقرض شدند. یک گروه از دایناسورها موفق شد از این فاجعه جان سالم به در ببرند؛ آنها پرندگان بودند!