13 خرداد 1394 4

صدای اتم را گوش کنید!

بیگ بنگ: صدای اتم‌ها بیشتر به صدای ماشین پین‌بال شباهت دارد که از میان یک قوطی حلبی به آن گوش داده می‌شود، اما اصوات شنیده‌ شده در این آواز در حقیقت صدای سیگنال‌های تک یون‌ها هستند که به سوی تراشه‌ای سیلیکونی پرتاب می‌شوند.