5 فروردین 1392 5

مشهورترين پارادوكس‌هاي تاريخ – قسمت دوم

پارادوكس اولبِرس در مورد هر جهان نامتناهي، علاوه بر پارادوكس بِنتلي، پارادوكس مهم‌تري نيز وجود دارد. پارادوكس اولبرس اين سوال را نيز مطرح مي‌كند كه چرا آسمان شب سياه است؟ ستاره‌شناسان قديمي از جمله يوهان كپلر، دريافتند كه اگر جهان يكنواخت و نامتناهي باشد، آنگاه به هر طرف كه نگاه كنيد، نور ناشي از بي‌نهايت…