17 آذر 1393 8

قانون ارشميدس – بخش اول

بیگ بنگ: اين قانون كه در يك خط خلاصه مي شود، امروزه بسيار پيش پا افتاده مي نمايد و تقريبا بيشتر دانش آموزان با آن آشنا هستند. البته اين آشنايي احتمالا به معناي فهم عميق آن نيست. پرسشهايي در ارتباط با همين قانون ساده وجود دارد كه حتي براي دانشجويان نيز چالش برانگيز است. دليل…

11 اردیبهشت 1393 2

طرح بزرگ – قسمت سوم

بیگ بنگ: به غیر از قوانین رشته های فیثاغورس، سه قانون ارشمیدس تنها قوانین فیزیک دوران باستان  است که به نوعی متعلق به برجسته ترین فیزیکدانان دنیای باستان بودند.   در اصطلاح امروز، قانون اهرم توضیح می دهد که با نیرویی کم می توان وزن زیادی را بلند کرد زیرا اهرم نیرو را با توجه به…