17 اسفند 1398 0

کشف مولکول‌های آلی در مریخ

بیگ بنگ: محققان “دانشگاه ایالتی واشنگتن” در مطالعۀ جدید خود مولکول‌های آلی را در سیاره سرخ کشف کردند که می‌تواند به برخی از معماهای به وجود آمده دربارۀ این سیاره پاسخ دهد.