25 بهمن 1398 0

رد ستارگان ِ شمال و جنوب

بیگ بنگ: چه چیزی شمال را از جنوب جدا می‌کند؟ همه چیز به “چرخش زمین” بستگی دارد. بر روی سطح زمین، استوا خطِ جداکننده است؛ اما در آسمان ِ زمین، خط جداکننده استوای آسمانی است – یعنی انعکاس استوا در آسمان میباشد.