۱۰ مهر ۱۳۹۳ 0

سیاره ای که ستاره اش را پیر می کند!

بیگ بنگ: یک سیاره ممکن است سبب شود که ستاره اش پیرتر از آن چیزی که هست، باشد. بر طبق داده های جدید تلسکوپ فضایی چاندرا این کشف نشان می دهد که چگونه یک سیاره می تواند بر رفتار ستاره ی میزبانش تاثیر گذار باشد.

۱۰ مهر ۱۳۹۳ 1

شکار شعله های سوزان از اعماق فضا

بیگ بنگ: دانشمندان ناسا در ۲۳ آوریل ۲۰۱۴ با استفاده از تلسکوپ فضایی اشعه ایکس سوئیفت، جرقه عظیم ستاره ای را رصد کردند، طبق بررسی ها این جرقۀ بی سابقه ۱۰ هزار برابر قدرتمندتر از انفجارهای خورشیدی برآورد شده است.