19 اسفند 1395 1

ریاضیات جدید انتشار بی نظمی در فضا-زمان را توضیح می‌دهد

بیگ بنگ: همانطور که می دانیم جهان از یک زنجیره از فضا و زمان  ساخته شده است – یک استخوان بندی فضا-زمان که با اجسامی مثل ستاره ها و سیاهچاله ها به شکل منحنی درآمده است و حرکت ماده را فرماندهی می کند. به کمک امواج گرانشی اینشتین می دانیم که بی نظمی‌ها می توانند…