27 دی 1395 1

دانشمندان دو رویداد عظیم کیهانی را همزمان رصد کردند!

بیگ بنگ: دانشمندان یک برخورد عظیم کیهانی را رصد کرده‌اند که همانند آن تاکنون دیده ‌نشده است. در این برخورد دو پدیده از قدرتمندترین پدیده‌های هستی، یک سیاهچاله‌ی پرجرم و دو خوشه‌ی عظیم در حال برخورد، با هم ترکیب می‌شوند تا یک شتاب دهنده‌ی ذرات کیهانی شگفت انگیز بسازند.