22 آبان 1397 0

احتمالا هستۀ داخلی زمین جامد است

بیگ بنگ: مطالعه‌ی جدید محققان در دانشگاه دولتی استرالیا(ANU) به ما کمک می‌کند چگونگی شکل‌گیری سیاره‌مان را بهتر درک کنیم. دانشیار آروج کاچیک و دکتر تان-سان فام مطمئن هستند که شواهد آنها جامد بودن هستۀ داخلی زمین را اثبات می‌کند.