3 شهریور 1395 1

کشف ِ نحوۀ تاثیر گذاری ذهن بر بدن

بیگ بنگ: عصب شناسان دانشگاه پيتزبورگ یک سری شبکه های عصبی شناسایی کرده اند که نشان از ارتباط پوسته مغزی با لایه های غده فوق کلیوی دارد. این لایه ها مسئولیت واکنش سریع بدن در مقابل شرایط تنش زا را بر عهده دارند. این یافته ها مؤید مبنای عصبی ارتباط ذهن و بدن می باشند….

28 اردیبهشت 1392 0

سخن اندیشمندان

« میلیاردها سال قبل از اینکه خورشید به یک غول سرخ تبدیل شود، فرزندان ما می توانند ستاره در حال عبور دیگری را در مداری دور خورشید به دام انداخته و سپس زمین را از مدار خورشیدی خود به مداری دور ستاره جدید منتقل کنند. » – کن کراسول – طی میلیاردها سال آینده باید…