23 مهر 1398 0

انسان‌های نخستین غذاهای نشاسته‌دار میخوردند

بیگ بنگ: یک تیم بین‌المللی از محققان موفق به یافتن قطعات متعددی از بافت‌های گیاهی نشاسته در آتشگاه‌های 120 هزار ساله شدند. این اکتشافات مربوط به محل باستان‌شناسی رودخانه کلازیس، مجموعه غارها و پناهگاه‌های سنگی در ساحل سیتسیکاما بین پورت الیزابت و خلیج پلتنبرگ در آفریقای جنوبی است.

10 اردیبهشت 1398 0

نئاندرتال‌ها و ماموت‌های پشم‌دار ویژگی‌ ژنتیکی مشترکی داشتند

بیگ بنگ: در طول دوره پلیستوسن، نئاندرتال‌ها و ماموت‌های پشم‌دار در قسمت‌های زیست محیطی و جغرافیایی مشابهی در اروپا به همزیستی با یکدیگر پرداخته‌اند؛ که هر دو از دودمان اجداد آفریقایی بودند. لازم به ذکر است که هر دویشان بطور کامل در طول دوره پلیستوسن میانی در قاره اروپا فرگشت پیدا کرده و سازگار شدند.