21 خرداد 1399 0

اخترشناسان نوع جدیدی از انفجارهای کیهانی را کشف کردند

بیگ بنگ: تحلیل دو انفجار کیهانی نشان می‌دهد که این دو، به همراه انفجار عجیب از سال 2018، گونه‌ای جدید از رویدادها را شکل می‌دهند که شباهت‌هایی با برخی ابرنواخترها و انفجارهای پرتو گاما دارند، اما در عین حال تفاوت‌های چشمگیری با آنها دارند.