31 خرداد 1396 1

اگر در نزدیکی شما بمب هسته‌ای منفجر شد، سوار خودرو نشوید!

بیگ بنگ: اگر در نزدیکی شما بمب هسته ای منفجر شود، اولین چیزی که می‌بینید سیلی از نور بسیار درخشان است، به حدی درخشان که شاید فکر کنید خورشیدی منفجر شده است. در حالی که کوری موقت به سراغتان آمده است، افق را نگاه می‌کنید و گوی آتشین نارنجی رنگی می‌بینید.

9 مرداد 1393 1

گریز به ابر فضا ( قسمت هشتم )

بیگ بنگ: می توان ابزار دیگری تصور کرد که براساس پرتو لیزر و مکانیزم انفجار از داخل عمل کند. در طبیعت دماها و فشارهای بسیار زیاد از طریق روش انفجار از داخل حاصل می شوند؛ همانگونه که ستاره ی رو به مرگی ناگهان تحت نیروی گرانش می رمبد. دلیل آن این است که گرانش همیشه…