۷ آبان ۱۳۹۳ 2

اینشتین نخستین کسی که رویای “انرژی تاریک” را در سر داشت!

بیگ بنگ: برای نوابغ حتی اشتباهات هم موفقیت هایی در لباس مبدل هستند. یک گفتگو که بین آلبرت اینشتین۱و اروین شرودینگر۲صورت گرفته نشان می دهد که هر دو حدود ۸۰ سال پیش از آنکه زمانش فرا برسد، به ایده انرژی تاریک۳ اندیشیده بودند؛ آن هم زمانی‌که مشغول سر و کله زدن با چیزی بودند که گمان…

۱۴ اسفند ۱۳۹۱ 0

ناگفته‌های تازه از پروژه منهتن ( قسمت سوم)

نگاهی دیگر به تاریخ شکل‌گیری پروژه منهتن نقش آلبرت انیشتین در برنامه اتمی آمریکا – قسمت دوم انیشتین از این فکر که شکافت هسته‌ای در بمب اتمی به کار گرفته شود، مبهوت شد. این واکنش بسیاری از مفسرات را شگفت‌زده کرد. چطور ممکن بود مردی با بینش و توانایی بی‌همتا مانند انیشتین، متوجه توان بالقوه…