17 مهر 1400 1

ستارگان رازهایی دارند

بیگ بنگ: فقط 50 سال نوری با ستارۀ 51 پگاسی فاصله داریم. موقعیت این ستاره در این عکس فوری که در آگوست در یک شب مه‌آلود گرفته شده می‌بینیم. ستارگان درخشان‌تر در بالای گنبد “رصدخانه اوت- پرووانس” در فرانسه به چشم می‌خورند. بیست و شش سال پیش، در اکتبر سال 1995، اخترشناسان “میشل مایور” و…