۲۶ مهر ۱۳۹۳ 0

اولین سیاره یخی بیگانه شناسایی شد!

بیگ بنگ: دانشمندان در فاصله ۲۵ هزار سال نوری از زمین سیاره ی یخی را کشف کردند که به اورانوس شباهت دارد، نگرش جدید به ما نشان می دهد که سایر سیستم های ستاره ای تا چه اندازه می توانند متفاوت باشد.