9 مهر 1397 0

اولین پرتاب موشک به فضا

بیگ بنگ: در سال 1950 با پرتاب ِ اولین موشک فضایی بنام “بامپر وی-2” از پایگاه کیپ کاناورال- فلوریدا فصل جدیدی از پروازهای فضایی آغاز شد. در این عکس برجسته، بامپر وی-2 نشان داده شده که یک برنامۀ موشکی دو مرحله‌ای بودو از جایگذاری یک راکت WAC Corporal بر بالای یک موشک وی-۲ تشکیل شده…