27 خرداد 1392 3

معرفي كتاب – اينشتين عاشق (عاشقانه‌اي علمي)

يكي از برجسته‌ترين رمان‌هاي روشنفكرانه قرن بيستم، در قالب كتابي پر احساس،‌ چالش‌برانگيز و به شدت هيجان‌انگيز جان مي‌گيرد. كتاب اينشتين عاشق، زندگي‌نامه‌اي است به سبك يك رمان شيرين و جذاب. اين اثر يكي از جسورانه‌ترين تلاش‌ها براي عموميت بخشيدن به علم در اذهان معاصر است. نويسنده به شيوه‌اي هوشمندانه و شيطاني خواننده را  به…