29 شهریور 1392 1

آیا ساخت کربن-12 در ستارگان، کیهانی سازگار برای زندگی را نشان می دهد؟

آیا کیهان برای زندگی تنظیم شده است؟ گروهی از فیزیکدانان شرایط لازم برای تشکیل کربن و اکسیژن، دو عنصر در کیهان که اساسِ زندگی هستند را بررسی کرده اند. آنها دریافتند که به جهت پشتیبانی از زندگی، کیهان فرصت زیادی برای اشتباه ندارد. به گزارش بیگ بنگ، دین لی، فیزیکدان ایالت کارولینای شمالی گفت: «حالتِ…