16 بهمن 1395 0

تصویر نجومی روز: اجماع چهارگانه

بیگ بنگ: در 31 ژانویه 2017، هلال ماه، سیاره ی درخشان ناهید و مریخ کم نورتر در یک گرگ و میش در بالای افق غربی درست پس از غروب آفتاب در سیاره ی زمین به دور هم گرد آمدند. در این آسمان در حال غروب، یک مثلث آسمانی دوست داشتنی در میان ابرها و مه…