6 فروردین 1400 0

کشف منبع ذرات خطرناک خورشیدی

بیگ بنگ: محققان منبعی را در خورشید شناسایی کردند که ذرات انرژی داری تولید می‌کند که نه تنها برای مسافران فضایی و ماهواره‌ها، بلکه برای حیات روی زمین هم ممکن است خطرناک باشند.