31 خرداد 1396 1

اگر در نزدیکی شما بمب هسته‌ای منفجر شد، سوار خودرو نشوید!

بیگ بنگ: اگر در نزدیکی شما بمب هسته ای منفجر شود، اولین چیزی که می‌بینید سیلی از نور بسیار درخشان است، به حدی درخشان که شاید فکر کنید خورشیدی منفجر شده است. در حالی که کوری موقت به سراغتان آمده است، افق را نگاه می‌کنید و گوی آتشین نارنجی رنگی می‌بینید.