5 تیر 1402 8

چه اتفاقی برای زیردریایی تایتان افتاد؟

بیگ بنگ: زیردریایی تایتان متعلق به شرکت اوشن گیت که پنج سرنشین را برای بازدید از لاشه‌ی به‌جا مانده از کشتی معروف تایتانیک، به عمق اقیانوس اطلس شمالی برده بود، بر اثر نقص فنی نابود شد و تمام پنج سرنشین آن کشته شدند.