12 شهریور 1397 0

روش‌های آموزش از آزمایشگاه به کلاس درس می‌رود

بیگ بنگ: تاکنون محققان دیدگاه‌ها و روش‌های متفاوتی را برای یادگیری موثر انسان آزمایش کرده‌اند. اگرچه انجام دادن تحقیقات بر روی مغز دانش آموزان و تحصیلات آنها در کلاس درس میتواند غلط باشد، امّا پژوهشگران در حال ِ یافتن برخی روش‌ها هستند که باعث افزایش سرعت و کاهش زمان یادگیری می شود.