برچسب گذاری توسط: بذر حیات در کیهان

بذر حیات در کیهان همچون یک بیماری مُسری گسترش می یابد!

بیگ بنگ: همان‌گونه که ستاره‌شناسان به کشف احتمالی علائم حیات در سیارات دور دست نزدیک می‌شوند، یک نظریه جدید ریاضی وجود دارد که نحوه ی گسترش حیات را در سراسر جهان توضیح می‌دهد.