6 مهر 1392 0

برادر دوقلوی خورشید، ۲۵۰ سال نوری دورتر از ما

وقتی خورشید وارد سال‌های گرگ و میش خود شود، احتمالا چیزی شبیه HIP 102152 خواهد بود. بر حسب جرم، دما و ترکیب شیمیایی، ستاره HIP 102152 شبیه‌ترین ستاره به خورشید است، اما با ۴ میلیارد سال سن بیشتر، نشان می‌دهد که چه بر سر خورشید ۴.۶ میلیارد ساله ما خواهد آمد.  به گزارش انجمن فیزیک…