9 اردیبهشت 1399 1

سیارۀ فراخورشیدی “فم‌الحوت بی” ناپدید شده است!

بیگ بنگ: چیزی که اخترشناسان فکر می‌کردند سیاره‌ای فراخورشیدی است، اکنون از نظر ناپدید شده است. اگرچه این اتفاق در داستان‌های علمی- تخیلی نظیر انفجار سیارۀ کریپتون در داستان سوپرمن رخ داده، اما اخترشناسان به دنبال توضیح موجهی هستند.