18 آبان 1392 0

ماهواره‌ای‌که از تعطیلی ناسا گریخت

ماهواره ماون ( MAVEN ) که پروژه ساخت آن تنها بخشی از برنامه‌های ناسا بود و در جریان تعطیلی دولت آمریکا به کار خود ادامه می‌داد، طبق برنامه هجدهم نوامبر (بیست و هفتم آبان) به فضا پرتاب خواهد شد. ناسا تاریخ قطعی پرتاب کاوشگر مدارگرد مریخ با نام ماون را اعلام کرد. طبق بیانیه ناسا،…