10 بهمن 1395 7

10 توهم دیداری که شما را شگفت زده می‌کند

بیگ بنگ: همانطور که آزمایش اتاق ایمز نشان می‌دهد دیدن لزوما به معنای باور کردن نیست. به لطف وجود اینترنت خطاهای دیداری مجددا مورد توجه قرار گرفته‌اند. شاید دلیل علاقه‌ و توجه مجدد به حقه‌های دیداری ‌این باشد که بسیاری از خطاهای رایج به سبب دقیق نگاه نکردن پیش می‌آیند و دقیق نگاه نکردن از…