20 تیر 1396 2

بزرگترین خوشه ستاره ای در کهکشان ما

بیگ بنگ: در این تصویر بزرگترین توپ ستاره ای در کهکشانمان را مشاهده می کنید. امگا قنطورس تقریبا با 10 میلیون ستاره پوشیده شده که خیلی از آنها بیشتر از خورشید قدمت دارند و همچنین حدودا 150 سال نوری قطر دارد.

22 شهریور 1392 0

کشف بزرگترین خوشه ستاره ای جهان

بیگ بنگ: ستاره شناسان با استفاده از داده های تلسکوپ فضایی هابل و خیره شدن به قلب خوشه عظیم کهکشانی آبل 1689، توانستند بزرگ ترین جمعیت شناخته شده از خوشه های ستاره ای کروی را مشاهده کنند. بیش بینی می شود 160،000 خوشه ستاره ای کروی ، درون یک هسته پر ازدحام از کهکشانها موسوم…