۲۰ شهریور ۱۴۰۰ 88

بزرگترین ستارۀ جهان چه اندازه است؟

بیگ بنگ: اگر به آسمان شب نگاهی‌ بیندازیم، آن‌ را پر از ستاره می بینیم، اما تنها کسر بسیار کوچکی از ستارگان، با چشم غیر مسلح قابل دیدن هستند. تعداد ستاره‌های موجود در ۱۰ هزار میلیارد کهکشان جهان قابل مشاهده برای ما، ۱۰۰ میلیارد تخمین زده می‌شود. این بدین معناست که تقریبا حدود ۱۰ به…

۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 4

بزرگترین ستاره و‌ سیاهچالۀ شناخته شده

بیگ بنگ: خورشید، به تنهایی ۹۹.۸۶ درصد از جرم کل منظومه شمسی را به خود اختصاص داده است. البته نیازی به گفتنش نیست، حقیقتاً غول آساست. اما در ادامه متوجه خواهید شد که در مقابل برخی اجرام دیگر آنچنان بزرگ محسوب نمی‌شود. ‌‌‌

۲۵ دی ۱۳۹۳ 20

خورشید چقدر بزرگ است؟ +ویدئو

بیگ بنگ: خورشید، به تنهایی ۹۹.۸۶ درصد از جرم کل منظومه شمسی را به خود اختصاص داده است. البته نیازی به گفتنش نیست، حقیقتاً غول آساست. اما در ادامه متوجه خواهید شد که در مقابل تعدادی از ستارگان دیگر یک ستاره ی بسیار بسیار کوچک محسوب می شود.

۲۳ بهمن ۱۳۹۱ 1

کلاس‌بندی ستارگان

کلاس O: این ستارگان بسیار داغ و درخشانند. دمای سطح آنها ۳۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ درجه کلوین است و درخشش نور آنها به حدود ۱۴۰۰۰۰ برابر خورشید می‌رسد. قطر آنها حدود ۱۵ برابر خورشید و جرم به ۶۰ برابر خورشید می‌رسد. رنگ آنها آبی است و بیشترین اشعه خروجی آنها از نوع ماورا بنفش است. کمیاب‌ترین…