برچسب گذاری توسط: بزرگی فضا

تاریخ علمی جهان – بخش سوم

بیگ بنگ: اکنون بیایید در زمان به عقب برویم تا به لحظه تولد جهان برسیم. پس از حدود ۱۳٫۸ میلیارد سال بازگشت به گذشته، کیهانی که امروزه مشاهده می کنیم با یک انفجار متولد...