5 شهریور 1397 5

آیا بی­‌نظمی در کیهان قاعده‌­ای دارد؟

بیگ بنگ: تبدیل املت به تخم­ مرغ، تبدیل آب خنک در لیوان به قطعات یخ یا آب گرم، تبدیل قطعات هیزم به درختی تنومند. همانطور که منطق می­ گوید، امکان وقوع این فرایندها وجود ندارد. به همین دلیل است که نمی ­توان یک بی ­نظمی را به نظم رساند. منظور ما آنتروپی یا همان حالت…

19 اسفند 1395 1

ریاضیات جدید انتشار بی نظمی در فضا-زمان را توضیح می‌دهد

بیگ بنگ: همانطور که می دانیم جهان از یک زنجیره از فضا و زمان  ساخته شده است – یک استخوان بندی فضا-زمان که با اجسامی مثل ستاره ها و سیاهچاله ها به شکل منحنی درآمده است و حرکت ماده را فرماندهی می کند. به کمک امواج گرانشی اینشتین می دانیم که بی نظمی‌ها می توانند…

22 اردیبهشت 1395 6

قوانین ترمودینامیک چیست؟

بیگ بنگ: ترمودینامیک به معنای مطالعه درباره انرژی، تبدیل انرژی به حالت های گوناگون و توانایی انرژی برای انجام کار است. در ابتدا سه قانون ترمودینامیک تدوین شد ولی به نظر قانون چهارمی هم وجود دارد که قانون صفرم(zeroth law) نام دارد زیرا قانون یک و دو و سه جایگاه خود را داشتند و مثل…