۲۵ مهر ۱۳۹۳ 8

بی نهایت – بخش چهارم

بیگ بنگ: اینطور که معلوم است ما هیچگاه نمی توانیم بی نهایت ها را ببینیم و یا به دام اندازیم، اما بی نهایت فقط به سمت بزرگی پیش نمی رود. بی نهایت های بسیاری در اطراف ما وجود دارد که به سمت کوچکها میل می کنند. مفهوم بی نهایت کوچکها توسط لایپنیتز و نیوتن وارد…