1 تیر 1396 0

تابستان شمالی در تیتان

بیگ بنگ: در حالی که انقلاب دیروز تابستان را برای نیمکره شمالی سیارۀ زمین به ارمغان آورد، نزدیک به 1 ماه پیش در 24 می انقلاب تابستانی شمالی به سیارۀ حلقه دار زحل و قمرهایش رسید. با توجه به اینکه زحل تقریبا هر 29.5 سال یک بار به دور خورشید می‌چرخد، هر فصل آن حدود…