18 اسفند 1391 10

تاكيون‌ها و سرعت‌هاي بالاتراز سرعت نور

آیا واقعا ممکن است که سرعت‌های بالاتر از سرعت نور وجود داشته باشد؟ بر اساس نظریه نسبیت هیچ فرآیند فیزیکی نمی تواند در سرعت‌های بالاتر از سرعت نور در خلاء انجام گیرد. بدون تردید، قابل قبول نبودن این سرعت‌ها یکی از عجیب‌ترین فرضیات فیزیک جدید است. در کنار دنیایی با سرعت‌های کمتر از سرعت نور…