1 بهمن 1393 3

روشی جدید برای ترمیم آسیب نخاعی

بیگ بنگ: یک فناوری جدید به نام «ای – دیورا» با یک آزمایش موفقیت آمیز نشان داد این امکان وجود دارد سلول‌های عصبی قطع شده یا آسیب دیده اعضا را بتوان با کاشت گیرنده، دوباره به سلول‌های نخاع مرتبط کرد.