22 شهریور 1392 1

بدرود ویجر مهربان: تصویری از سیگنال ویجر 1 از اعماق فضا

بیگ بنگ: دانشمندان مدت طولانی است که منتظر لحظه ترک فضاپیمای ویجر 1 از منظومه شمسی بودند، بالاخره ناسا اعلام کرد که ویجر 1 از یک سال پیش وارد فضای بین ستاره ای شده است! در واقع شاهد اصلی ترک ویجر 1 شراره های خورشیدی میباشند که از یک سال پیش تاکنون به فضا پرتاب…