6 اسفند 1393 6

دو جنس متفاوت اما برابر – بخش اول

بیگ بنگ: در دنياي متمدن اين زمزمه ها در مورد تفاوت رفتار دو جنس وجود دارد: مردها پرخاشگرند، خانمها سياستمدار. مردها از تنهايي خوششان مي آيند، خانمها از حرف زدن. مردها ماشين آلات را دوست دارند، خانمها سريالهاي تلويزيوني. مردها در خياطي مشكل دارند و خانمها در رانندگي. آقايان مهارت بيشتري در پارك خودرو دارند،…

12 تیر 1393 6

مغز انسان کوچک تر شده است!

بیگ بنگ: دانشمندان دریافته‌اند که مغز انسان در طول 20 هزار سال گذشته کوچکتر شده و ما در اثر فرگشت( تکامل) و اهلی شدن، حجمی از نورون‌های مغزمان به اندازه یک توپ تنیس را از دست داده‌ایم.