21 دی 1394 0

نقشه ای جدید از سن ستارگان ِ کهکشان راه شیری

بیگ بنگ: ستاره شناسان طی مشاهداتی جدید سن ۷۰ هزار ستاره در سرتاسر کهکشان راه شیری را محاسبه کردند و نتایج بدست آمده را در قالب یک نقشه کیهانی منتشر ساختند. اين نقشه مي‌تواند آنچه دانشمندان درباره رشد كهكشان راه شيري شک داشتند را به اثبات برساند: كهكشان راه‌شيري رشد خود را از مركز شروع…